Tilmeldte
11
Navn Bemærkning Kan hjælpe med dommerbord
Albert Friis Nej
Christian Axel Quist Nej
Hjalte Borup Deleuran Kan ikke hjælpe med dommerbord, da jeg er til julefrokost. Nej
Louis Nielsen Ja - har prøvet det et par gange
Mads Christian Houmølle Nej
Mathias Eli Gravad Nej
Noah Jenrich Henneberg Nej
Philip Nielsen Nej
Sebastian Eli Gravad Nej
Tobias Fager Hansen Ja - har prøvet det et par gange
Willads Diget Ja - har prøvet det et par gange
Deltager ikke
Lasse Hougaard