Tilmeldte
13
Navn Bemærkning Kan køre - pladser ud over chaufføren?
Adam Dyrting - Gonzalez Nej
Albert Friis Nej
Anders Hvidbjerg Andersen Nej
Anton Feldberg Nej
Christian Axel Quist Nej
Hjalte Borup Deleuran Nej
Josephine Chanell Se Tolderlund Josephine skal køre med over, men vi henter hende selv i uni. Nej
Linus Andersen 3 pladser
Louis Nielsen 4 pladser
Mads Christian Houmølle 3 pladser
Mathias Eli Gravad Nej
Nikolai Klitgaard Nej
Willads Diget Nej
Deltager ikke